Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου, κατά την τελευταία του συνεδρίαση έλαβε αποφάσεις για οφειλές ΠΑΕ προς ποδοσφαιριστές και μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η περίπτωση του Νίκου Πουρτουλίδη. Συγκεκριμένα ο Απόλλων πρέπει να του καταβάλει ποσό 21.954,08 € σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ειδάλλως θα του αφαιρεθούν τρεις βαθμοί.

 

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Νικόλαο Πουρτουλίδη του Αδάμ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 169/2020 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση, καταβληθεί/ εξοφληθεί από την υπόχρεη ΠΑΕ Απόλλων Πόντου σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης, αναφορικά με οποιαδήποτε δόση, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει, για το σύνολο του ποσού του ποσού των 21.954,08 € και των νομίμων τόκων.