Μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, ως συνέπεια της προσφυγής της Α.Ε.Λ., αναμένεται να ανακληθούν τα Δελτία των ποδοσφαιριστών που είναι άνω των 25 ετών (εκτός των πρώτων τριών – που δικαιούνται - από τα Δελτία που κατέθεσε η κάθε Π.Α.Ε.). Ωστόσο στον Απόλλωνα θεωρούν ότι αυτό θα είναι παροδικό για την ομάδα, καθώς έχουν επίσημο έγγραφο που τους καθιστά ξεχωριστή περίπτωση.