Η στήλη αυτή είναι το άνδρο της κακίας.

Καλή κουβέντα δεν θα διαβάσετε εδώ. Διαγωγή μηδέν και βάλε.

Όταν υπάρχει όρεξη για χιούμορ, θα γίνεται κι αυτό.

Και βλέπουμε...