Αυτή η Κυριακή (22 Σεπτεμβρίου) είναι η “Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο” και θα γίνεται δωρεάν η μετακίνηση όλων των επιβατών σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ. από τις 16:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

IRIS ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δωρεάν, τις ίδιες ώρες, θα πραγματοποιείται και η περιήγηση με τη γραμμή ειδικού ενδιαφέροντος, την «Πολιτιστική γραμμή» Νο 50, για τη γνωριμία των πολιτών με την ιστορία και τα μνημεία της Θεσσαλονίκης.